Skip to main content

Polityka Prywatności

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony internetowe i jesteś zainteresowany naszą firmą. Ochrona Twoich danych ma dla nas priorytetowe znaczenie. Za pomocą poniższych wskazówek dotyczących ochrony danych chcielibyśmy przekazać informacje, do jakich celów i w jakim zakresie gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz jak chronimy sferę prywatną, jeśli udostępniasz nam swoje dane.

Administrator

Firma Wilhelm EWE GmbH & Co. KG (Volkmaroder Straße 19, 38104 Brunszwik, tel.: 0531 3700554, e-mail: marketing@ewe-armaturen.de) jest operatorem tych stron i administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO odpowiedzialnym za przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony danych.
Dane osobowe naszych użytkowników zapisywane są i przetwarzane z uwzględnieniem właściwych przepisów w szczególności ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO), niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) i niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) w aktualnych wersjach. Wszystkie dane osobowe zbierane są tylko w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach i nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

Dane osobowe

Dane osobowe są to poszczególne informacje o stosunkach osobistych lub rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe).

Strony internetowe

Zasadniczo nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania swoich danych osobowych. Jednak do określonych zastosowań naszych stron internetowych konieczne może być przekazanie nam swoich danych. W związku z tym bez podania danych mogą wystąpić ograniczenia podczas korzystania z naszych stron internetowych.
Jeśli odwiedzasz nasze strony, nasze serwery internetowe zapisują tymczasowo każdy dostęp w pliku protokołu. W tym celu mogą być zbierane i zapisywane do momentu automatycznego usunięcia następujące dane: m.in. adres IP, data i godzina dostępu, przesłane ilości danych, komunikaty o powodzeniu wejścia na strony, dane identyfikacyjne używanego systemu przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której nastąpił dostęp oraz adres IP dostawcy Internetu. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa systemu, technicznej administracji infrastrukturą sieci oraz optymalizacji oferty internetowej. Informacje te należy traktować jak uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Pozostałe zbieranie danych

Zbieramy, zapisujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), jeśli istnieje lub ma powstać stosunek biznesowy, np. w ramach abonamentu lub zlecenia oraz w przypadku merytorycznego rozszerzenia bądź zmiany stosunku biznesowego. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe, jeśli przekazałeś je nam podczas rejestracji na naszej stronie internetowej i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie. Ponadto zbieramy, zapisujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli skontaktowałeś się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz poprzez wysłanie e-maila, o ile jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prowadzenie korespondencji. Zebrane przez nas dane osobowe są niezwłocznie usuwane, jeśli nie są już potrzebne do tego celu, chyba że istnieją ustawowe okresy przechowywania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w obrębie firmy Wilhelm EWE GmbH & Co. Nasi zewnętrzni usługodawcy, przetwarzający dane na nasze zlecenie, są zobowiązani umową zgodnie z art. 28 RODO do traktowania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli przedsiębiorstwa te mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniliśmy środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz przeprowadzamy regularne kontrole, których celem jest zagwarantowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych.
Jeśli na naszych stronach internetowych znajdują się oferty partnerskie, prosimy korzystać z nich bezpośrednio u odpowiednich partnerów. Obejmuje to także oferty oferentów trzecich, które zarządzane są przez tych oferentów, w związku z czym nasze postanowienia dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania do tych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Twoich danych osobowych organom uprawnionym do informacji, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub na mocy postanowienia sądu.
Zasadniczo dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom trzecim.

Cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy w tzw. plikach cookies różne informacje, których celem jest przyjazne dla użytkownika wykorzystywanie strony i efektywniejsze dopasowywanie oferty internetowej. Ponadto dzięki danym zapisanym w cookies nie ma potrzeby ponownego uzupełniania formularzy. Stosowane przez nas pliki cookies są ograniczone czasowo i są regularnie usuwane.
Do korzystania z konta na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies szczególnie po to, aby przy kolejnej wizycie umożliwić rozpoznanie użytkownika. W przeciwnym wypadku przy każdej wizycie wymagane byłoby ponowne logowanie.
W swojej przeglądarce możesz samodzielnie zarządzać akceptacją plików cookies naszych stron internetowych oraz ewentualnie blokować je. Możesz także w każdej chwili usunąć wstawione już pliki cookies. Ponadto możliwość dezaktywowania plików cookies opisana jest w ustawieniach używanej przeglądarki. Brak akceptacji plików cookies może ograniczyć w danym przypadku korzystanie z naszych stron internetowych. Zwracamy uwagę, że po usunięciu plików cookies należy ewentualnie ponownie aktywować także ustawione pliki opt-out-cookies.
Zalecamy regularne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki ręcznie.

Wtyczki społecznościowe

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy wtyczki społecznościowe różnych operatorów sieci społecznościowych. Jeśli wejdziesz na jedną z naszych stron zawierającą tego typu wtyczkę, treść wtyczki zostanie przekazana bezpośrednio do Twojej przeglądarki. W związku z korzystaniem z wtyczek umożliwiamy bezpośrednie reagowanie na nasze wpisy za pośrednictwem funkcji komentarzy.
Kliknięcie odpowiedniej wtyczki społecznościowej powoduje bezpośrednie przekierowanie do naszej wizytówki internetowej w odpowiedniej sieci społecznościowej i przekazanie Twoich danych do serwera danego operatora sieci społecznościowej. Są to m.in. adres IP, data oraz godzina dostępu, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której nastąpiło przejście.
Zwracamy uwagę, że nie mamy wpływu na zakres przetwarzania danych przez danego operatora sieci społecznościowej. Z celem, rodzajem i zakresem zbierania danych oraz dalszym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych należy zapoznać się w Polityce Prywatności danego operatora.
Prosimy pamiętać, że serwery operatorów sieci społecznościowych mogą w dużej części znajdować się w krajach poza Unią Europejską. Przedsiębiorstwa, które przetwarzają dane w krajach poza Unią Europejską, podlegają ustawom o ochronie danych, które zwykle gwarantują ochronę danych osobowych nie w takim zakresie, w jakim zapewniają to ustawy o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej.
Na naszych stronach internetowych oferowane są następujące wtyczki społecznościowe:

YouTube

Wtyczki YouTube na naszych stronach internetowych administrowane są przez firmę YouTube, LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Wtyczki YouTube oznaczone są logo YouTube. W przypadku użycia takiej wtyczki przeglądarka nawiąże bezpośredni kontakt z serwisem YouTube, w związku z czym Twoje informacje zostaną przekazane bezpośrednio do serwera YouTube. Jeśli równolegle do Twojej wizyty na naszych stronach internetowych jesteś zalogowany w serwisie YouTube, YouTube może wykonać bezpośrednie przyporządkowanie wizyty do Twojego konta. W przypadku wysyłania komentarza lub naciśnięcia „przycisku YouTube” informacja ta zostanie przekazana także na serwer YouTube i zapisana przez niego w USA. Dodatkowo Twoje interakcje z serwisem YouTube są publikowane bezpośrednio w serwisie YouTube i ewentualnie mogą być także widoczne dla osób trzecich. Jeśli nie życzysz sobie takiej interakcji, przed wizytą na naszych stronach internetowych musisz wylogować się z serwisu YouTube oraz poprzez zastosowanie dodatku „script-blocker” zapobiec wczytywaniu wtyczek YouTube na naszych stronach. Cel i zakres zbierania danych oraz ich przetwarzanie i wykorzystywanie opisane jest w wytycznej dotyczącej ochrony danych serwisu YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps

W celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych stosujemy Google Maps API, usługę firmy Google Inc. Informacje wygenerowane przez Google Maps API są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google może przenieść dane uzyskane w związku z korzystaniem z Google Maps na osoby trzecie, jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google bądź jest to dopuszczalne lub zalecane ustawowo. Adres IP przesłany z wyszukiwarki użytkownika w ramach korzystania z Google Maps nie jest łączony z innymi danymi Google. Mimo to z technicznego punktu widzenia potencjalnie istnieje możliwość, że Google będzie przetwarzać otrzymane dane do innych celów lub identyfikować poszczególnych użytkowników. Firma Wilhelm EWE GmbH & Co. KG nie ma lub nie może mieć na to wpływu. Z tych względów ocena korzystania z Google Maps jest problematyczna w związku z prawem ochrony danych.
Możesz jednak zapobiec transferowi danych do Google, dezaktywując usługę Google Maps poprzez dezaktywację funkcji JavaScript w swojej przeglądarce. W tym przypadku nie będziesz mógł jednak korzystać z wyświetlania map.
W związku z korzystaniem z tych stron internetowych przy aktywowanej funkcji JavaScript wyraźnie wyrażasz zgodę, uwzględniając znajomość problematyki prawa ochrony danych, na przetwarzanie Twoich danych zebranych przez Google Inc. w opisany wyżej sposób i do wymienionych wcześniej celów.
Firma: GOOGLE INC.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Dalsze informacje dotyczące warunków korzystania z Google Maps znajdują się na stronie: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html i w Polityce Prywatności Google www.google.de/intl/de/privacy/

Biuletyn:

Na naszej stronie możesz zarejestrować się do naszego bezpłatnego biuletynu. W celu wysyłki biuletynu obowiązkowo potrzebny jest tylko Twój adres e-mail. Dodatkowo możesz przekazać nam swoje imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia i numer telefonu. Jeśli przekażesz nam swoje imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia i numer telefonu, dane te będą wykorzystywane do personalizacji biuletynu. Przekazane dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
Przy rejestracji do naszego biuletynu wykorzystujemy tzw. procedurę double-opt-out. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Ci na podany adres e-mail potwierdzający, w którym poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać biuletyn. Jeśli w ciągu 24 godzin nie klikniesz w link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym, Twoja rejestracja zostanie automatycznie usunięta.
Jeśli potwierdzisz swoje życzenie otrzymywania biuletynu, będziemy zapisywać Twoje dane do momentu, aż wyrejestrujesz się z biuletynu lub odwołasz swoją zgodę. Wyłącznym celem przechowywania danych jest możliwość wysyłania biuletynu. Ponadto podczas rejestracji i potwierdzenia zapisujemy Twój adres IP i godziny, aby móc zapobiec nadużyciu Twoich danych osobowych.
Udzielona przez Ciebie zgoda brzmi: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Wilhelm EWE GmbH & Co. KG reklamy w formie biuletynu wysyłanego co tydzień drogą e-mailową”.
Swoją zgodę na wysyłanie biuletynu możesz w każdej chwili odwołać. Odwołanie może nastąpić poprzez kliknięcie linku umieszczonego w każdym biuletynie (patrz stopka), mailowo na adres newsletter@ewe-armaturen.de lub poprzez wiadomość wysłaną na dane kontaktowe podane w nocie prawnej.
W przypadku odwołania lub wyrejestrowania się z biuletynu Twoje dane zostaną usunięte z rozdzielnika biuletynu, a następnie całkowicie skasowane. Jeśli zebraliśmy Twoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail) także w ramach innych kontaktów biznesowych, obowiązują odpowiednie terminy przechowywania.
Jako oprogramowanie do biuletynu wykorzystywany jest Newsletter2Go. Twoje dane przekazywane są przy tym firmie Newsletter2Go GmbH. Firma Newsletter2Go objęta jest jednak zakazem sprzedawania danych oraz wykorzystywania ich do innych celów niż wysyłka biuletynu. Newsletter2Go jest niemieckim, certyfikowanym oferentem, który został wybrany zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych oraz federalnej ustawy o ochronie danych.
"Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Śledzenie biuletynu:

Informujemy, że za pomocą naszego biuletynu analizujemy Twoje zachowanie podczas użytkowania za pomocą pikseli śledzenia. Piksele śledzenia są to jednopikselowe pliki obrazowe, które wstawiają linki do naszych stron internetowych i umożliwiają nam w ten sposób analizowanie zachowania użytkowników. Są one zaimplementowane także w linkach zawartych w biuletynie. Analiza następuje poprzez zbieranie Twoich danych (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu), które są następnie przyporządkowywane do Twojego adresu e-mail i łączone z własnym ID.
Za pomocą danych pozyskanych dzięki śledzeniu tworzymy profil użytkownika, aby móc udostępniać Ci biuletyn dopasowany do Twoich zainteresowań. Ponadto rejestrujemy, kiedy czytasz nasz biuletyn, jakie linki w nim klikasz i wnioskujemy na tej podstawie, jakie są Twoje osobiste zainteresowania. Dane te łączymy z Twoją aktywnością na naszej stronie internetowej.
Dane pozyskane dzięki śledzeniu zapisujemy na naszym serwerze w Niemczech.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się śledzeniu. Sprzeciw możesz wyrazić poprzez kliknięcie linku umieszczonego w każdym e-mailu z biuletynem (patrz stopka), mailowo na adres newsletter@ewe-armaturen.de lub poprzez wiadomość wysłaną na dane kontaktowe podane w nocie prawnej.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony przekazanych nam danych przed nieuprawnionym dostępem oraz nadużyciem przez osoby trzecie podjęliśmy daleko idące techniczne i organizacyjne zakładowe środki bezpieczeństwa. Środki te spełniają wysokie ustawowe wytyczne przepisów krajowych i są zawsze dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz wobec nas zgodnie z art. 15 do 22 RODO następujące prawa:

  • prawo do informacji,
  • prawo do skorygowania lub usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na użytkowanie danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać. W tym celu wyślij e-mail na adres newsletter@ewe-armaturen.de. Alternatywnie poinformuj nas o swoim życzeniu pocztą tradycyjną lub faksem.
Ponadto w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych istnieje możliwość złożenia skargi w organie nadzorczym ochrony danych. Właściwym dla nas organem ochrony danych jest „Krajowy Inspektor Ochrony Danych Dolna Saksonia, Prinzenstraße 5, 30159 Hanower”.

Integracja, aktualność i zmiana Polityki Prywatności

Wchodząc na nasze strony internetowe wyrażasz zgodę na opisane wcześniej wykorzystywanie danych. Polityka Prywatności została sporządzona dnia 17.05.2018 r. i jest aktualna do dzisiaj. W związku z nieustannym rozwojem naszych stron internetowych lub implementacją nowych technologii może zaistnieć konieczność dostosowania niniejszej Polityki Prywatności do aktualnego stanu. Dlatego firma Wilhelm EWE GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Z tego względu użytkownicy powinni regularnie odwiedzać tę stronę internetową, aby posiadać aktualne informacje o naszej Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych firmy Wilhelm EWE GmbH & Co. KG:

Anna Bauer
c/o BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Str. 23
38112 Brunszwik
Lub mailowo na adres: datenschutz@ewe-armaturen.de

Stan: 17.05.2018 r.

Opcje

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapisać Twoje aktualne zamówienie i pokazać je ponownie podczas kolejnej wizyty na stronie.
Wyrażam zgodę
Zapisz