Skip to main content

Twój partner w ochronie wody pitnej

Separator systemowy dla straży pożarnej B-FW typu EWE wg DIN 14346, bezpieczna droga poboru wody do gaszenia

 

 

Problem

Podczas gaszenia pożarów i ćwiczeń straży pożarnej może dojść do zanieczyszczenia wody pitnej. Możliwe przyczyny to niewłaściwa obsługa lub spadek mocy w sieci zasilającej. Zmieszanie środków pieniących i duże dynamiczne różnice ciśnienia stanowią szczególne zagrożenie.

W przypadku umyślnego nadużycia w związku z instalacjami zaopatrzenia w wodę niemieckie rozporządzenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przewiduje kary. Dlatego podczas prac gaśniczych należy podjąć środki techniczne, aby uniknąć zanieczyszczenia sieci wody pitnej.

Zbiór przepisów dotyczący straży pożarnej i poboru wody do gaszenia został dostosowany do wymagań, odpowiednio konieczne są udoskonalone rozwiązania do separacji przewodów gaśniczych i zasilających.

Zbiór przepisów

DIN 14346 Pożarnictwo – Mobilne separatory systemowe B-FW

Separator systemowy dla straży pożarnej odpowiada

arkuszowi roboczemu DVGW W 405-B1 »Udostępnienie wody gaśniczej przez publiczne zaopatrzenie w wodę pitną – załącznik 1: Uniknięcie zanieczyszczenia wody pitnej i sieci rurowej podczas poborów wody gaśniczej« (czerwiec 2016) i

arkuszowi roboczemu DVGW W 400-3/W 408: »...urządzenia i wyposażenie wykorzystywane za rurą stojakową muszą być skonstruowane w taki sposób, aby także w przypadku nieprawidłowej obsługi wykluczone było zasysanie wsteczne, nacisk wsteczny lub przepływ wsteczny wody gaśniczej do sieci wody pitnej.«

W związku z tym należy zastosować przynajmniej separator systemowy BA wg DIN 14346 przy rurze stojakowej lub hydrantach nadziemnych.

Rozwiązanie

Separator systemowy dla straży pożarnej B-FW typu EWE do separacji przewodu zasilającego i gaśniczego, zabezpiecza przy rurze stojakowej lub hydrantach nadziemnych przed naciskiem wstecznym, zasysaniem wstecznym lub przepływem wstecznym wody gaśniczej do sieci wody pitnej zgodnie z DVGW W 408 i W 405-B1.

 • ochrona sieci wody pitnej przed zanieczyszczeniem
 • niski spadek ciśnienia, wysoki przepływ
 • uniknięcie uszkodzeń w sieci przewodów z powodu dużych dynamicznych wahań ciśnienia
 • działanie można łatwo sprawdzić
 • lekka armatura (3 kg)
 • łatwa konserwacja

Separator systemowy dla straży pożarnej B-FW typu EWE → w katalogu produktów → w prospekcie → YouTube

EWE-FLEXORIPP

Studzienka wodomierzowa EWE-FLEXORIPP dostępna jest w większości wariantów!

Na początku 2017 r. rozpoczęliśmy dostawę naszej nowej studzienki wodomierzowej
„FLEXORIPP” – sprzedając początkowo po cztery warianty dla Niemiec i Austrii.

Obecnie posiadamy pełny asortyment do wodomierzy 1" × 190 mm i 1¼" × 260 mm, ponadto 1" × 220 mm (Szwajcaria) i 1¼" × 175 mm (Austria).

Poprzedni model, studzienka wodomierzowa EWE jest w tym roku stopniowo wycofywany:

 • Studzienka wodomierzowa EWE 1" × 220 mm jest niedostępna w wersjach z ogranicznikiem przepływu z membraną stożkową dla straży pożarnej lub reduktorem ciśnienia.

 

W dalszej kolejności do 30.03.2018 r. będą wycofywane poniższe „stare” studzienki:

 • Studzienki wodomierzowe 1" × 190 mm, pokrywy rury 1,50 m i 1,75 m.
  Nr kat.: 0399833, 0399834, 0399141, 0399142, 0399148, 0399149, 0399137, 0399138, 0399123, 0399522

 • Studzienki wodomierzowe 1" × 190 mm, z reduktorem ciśnienia, wszystkie osłony rur sztywne
  Nr kat.: 0399131–34, 0399171–78, 0399180, 0399233, 0399234

 • Studzienki wodomierzowe Szwecja
  Nr kat.: 0399620–24, 0399118

 • Studzienki wodomierzowe Austria (1¼" × 175 mm), wszystkie wykonania sztywne
  Nr kat.: 0399631–33, 0399635–37, 0399538–40, 0399534–36, 0399542–44, 0399516–18

 • Studzienki wodomierzowe Szwajcaria (1" × 220 mm), wszystkie wykonania sztywne
  Nr kat.: 0399641–43, 0399649–51, 0399658–60

 

Tutaj znajdują się informacje dotyczące studzienki wodomierzowej FLEXORIPP:

Zmiana wytycznej w sprawie elastomerów
Oddzielenie naszych dotychczasowych armatur typu kombi do wody i gazu

Tylko do instalacji gazowej!

 • Zgodnie z aktualną wersją wytycznej w sprawie elastomerów Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska uszczelki kombi z NBR do gazu i wody nie mogą być już atestowane do wykorzystania w instalacji wody pitnej.
 • Z tego względu uszczelki NBR stosowane są tylko w naszych armaturach gazowych.
 • Armatury chromowane są wycofywane.
 • Przy zamawianiu armatur gazowych prosimy o uwzględnienie nowych numerów katalogowych.
 • Do naszych armatur do wody pitnej wykorzystujemy nadal uszczelki z EPDM, które mogą być wykorzystywane wyłącznie do instalacji wody pitnej ponieważ nie są gazoodporne.
 • Armatury, komponenty i opakowania są odpowiednio oznakowane.

Tylko do instalacji wody pitnej!

 • Do naszych armatur do wody pitnej wykorzystujemy nadal uszczelki z EPDM, które mogą być wykorzystywane wyłącznie do instalacji wody pitnej ponieważ nie są gazoodporne.
 • Zgodnie z aktualną wersją wytycznej w sprawie elastomerów Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska uszczelki kombi z NBR do gazu i wody nie mogą być już atestowane do wykorzystania w instalacji wody pitnej. Z tego względu uszczelki NBR stosowane są tylko w naszych armaturach gazowych.
 • Armatury, komponenty i opakowania są odpowiednio oznakowane

Oznaczenie naszych armatur do nawiercania do gazu

Oznaczenie naszych armatur do nawiercania do wody

Q₃ zamiast Qn

Oznaczenia wodomierzy dostosowaliśmy zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie Urządzeń Pomiarowych MID (Measuring Instruments Directive).

Poprzednie oznaczenie Qn (przepływ nominalny) zastąpione jest oznaczeniem Q₃ (przepływ stały).

Dodatkowo podane są wymiary wodomierzy, długość konstrukcyjna i rozmiar gwintu. Przykład:

Poniższa tabela przedstawia przepływ stały Q₃ do odpowiednich wartości Qn.

Wodomierze EWE są częściowo odpowiednie do kilku wielkości wodomierzowych:

Oznaczenie skrótowe

Deutsch

English

Polski

DIN
Deutsches Institut für Normung

DIN
German Institute for Standardization

DIN
Niemiecki Instytut Norm

DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

DVGW
German Technical and Scientific Association for Gas and Water

DVGW
niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody

Q3
Dauerdurchfluss

Q3
Permanent flow

 

Qn
Nenngröße Wasserzähler

Qn
Nominal flow

Qn
wielkość znamionowa

PN
Nenndruck

PN
Nominal Pressure

PN
ciśnienie znamionowe

DN
Nennweite (innerer Durchmesser)

DN
Nominal pipe size


Art.
Artikelnummer

Art.
Article number

Art.
numer artykułu

WZ
Wasserzähler

WM
Water meter

WZ
licznik wody

WZA
Wasserzähler-Anlage

WMS
Water meter system

WZA
instalacja licznika wody

WZS
Wasserzähler-Schacht

WMP
Water meter pit

 

KMR
Kegelmembran-Rückflussverhinderer

KMR
Ball membrane non-return flow valve

KMR
ogranicznik przepływu z membraną stożkową

KSR
Kombiniertes Schrägsitz-Rückschlagventil

CAC
Combined angle seat check valve

KSR
łączony zawór zwrotny z gniazdem ukośnym

DM
Druckminderer

PR
Pressure regulator

 

RV
Rückflussverhinderer


Non-return flow valve

RV
ogranicznik przepływu

RD
Rohrdeckung

PC
Pipe cover

 

PA
Polyamid

PA
Polyamide

 

GG
Gusseisen mit Lamellengraphit

GG
Lamellar graphite cast iron

 

EPP
Expandiertes Polypropylen

EPP
Expanded polypropylene

 

Si
Silicium

Si
Silicon

Si
krzem

EPDM
Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk

EPDM
ethylene propylene diene monomer (M-class) rubber

EPDM
kauczuk z etylo-propylenowo-dienowego-monomeru

KTW
Kunststoffe im Trinkwasser

 

KTW
tworzywa sztuczne w wodzie pitnej

CE
Zentelen, Centelen

CE
Centelen

CE
Zentelen, Centelen

EKB
Epoxid-Kunststoff-Beschichtung

 

EKB
powłoka epoksydowa z tworzywa sztucznego