Skip to main content

O firmie

Naszym najważniejszym celem jest zadowolony klient EWE,
który może polegać na jakości i wykonaniu naszych produktów, naszej usłudze dostawy i osobistym wsparciu. Cenimy współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi. Bierzemy odpowiedzialność i aktywnie ją kształtujemy. Poprzez kształcenie przyszłych specjalistów i regularne doskonalenie zawodowe wszystkich pracowników nieustannie poprawiamy i rozszerzamy nasze produkty, naszą wiedzę, a tym samym naszą kompetencję. Podstawę naszych wzajemnych kontaktów stanowi możliwość połączenia życia zawodowego i rodzinnego oraz pozytywny wizerunek człowieka.

Bierzemy odpowiedzialność i aktywnie ją kształtujemy. Nasze przedsiębiorstwo wyróżnia się dużą liczbą wieloletnich pracowników gwarantujących wiedzę specjalistyczną, doświadczenie i niezawodność.

Dobro naszych pracowników odgrywa ważną rolę w naszej działalności, dlaczego wspieramy ich w wielu obszarach, np. poprzez zarządzanie opieką zdrowotną i sponsoring pracowniczy. W ramach sponsoringu pracowniczego zapewniamy naszym pracownikom możliwość składania propozycji sponsoringowych i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach.

Poprzez kształcenie przyszłych specjalistów i regularne doskonalenie zawodowe wszystkich pracowników nieustannie poprawiamy i rozszerzamy nasze produkty, naszą wiedzę, a tym samym naszą kompetencję.

Podstawę naszych wzajemnych kontaktów stanowi możliwość połączenia życia zawodowego i rodzinnego oraz pozytywny wizerunek człowieka.

Jesteśmy średnim przedsiębiorstwem rodzinnym w trzecim pokoleniu.

Od ponad 70 lat realizujemy na rynku cel zyskania renomy w branży i dalszego rozwijania marki.

W Brunszwiku produkujemy wysokiej jakości armatury do dostaw gazu i wody oraz do utylizacji ścieków dla klientów w Niemczech i zagranicą.

Nasze społeczne zobowiązanie realizujemy w wielu projektach.

Naszym najważniejszym celem jest zadowolony klient EWE,

który może polegać na jakości i wykonaniu naszych produktów, naszej usłudze dostawy i osobistym wsparciu.

Cenimy współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi.

Produkty EWE spełniają wysokie wymagania pod względem jakości, przestrzegania norm i przepisów, atestów i kontroli.
Aby stawić czoła wymaganiom przyszłości, nieustannie rozwijamy produkty EWE i przekształcamy nowe pomysły w produkty EWE.